Handige links
Agenda
17-9 
Bestuursvergadering
22-9 
Heeren L
3-10 
ALGEMENE LEDENVERGAD
5-10 
BITJES HAPPEN
5-10 
KLEDINGBEURS EN HOCK
6-10 
Heeren L
8-10 
REANIMATIE- EN AED-O
 
Hele agenda

Contact
MHC Muiderberg
Gerard Doulaan 7 t.o.
1399 ES Muiderberg

Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld!

0294-264999
Opzeggen en restitutie contributie 

Regels opzegging lidmaatschap en restitutie contributie


 

1. Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient voor junioren aan het eind van het seizoen voor 1 mei plaats te vinden. Voor senioren (18+) dient de opzegging voor 1 juni plaats te vinden. Bij leden onder de 18 jaar dient het lidmaatschap door de ouder/verzorger opgezegd te worden. Opzeggen kan alleen per e-mail aan [email protected] of schriftelijk bij:

 

Ledenadministratie MHC Muiderberg

p/a Jolanda Boogaard

Nienhuis Ruyskade 82

1399 HK Muiderberg

 

Later opzeggen betekent dat direct de volledige op dat moment geldende contributie in rekening wordt gebracht.

·       Hiervan kan slechts worden afgeweken indien de voorzitter en penningmeester daar schriftelijk of via de mail toestemming voor hebben verleend.

·       Uitgangspunt is dat bij opzegging tijdens het seizoen geen restitutie van contributie mogelijk is, tenzij er sprake is van een calamiteit (bijv. onverwachte verhuizing). In dat geval wordt er als volgt gehandeld:

o    Bij opzegging voor aanvang van de trainingen van de 2e seizoenhelft is restitutie mogelijk van maximaal 50% minus 50,- euro administratiekosten.

o    Bij opzegging na aanvang van de trainingen van de 2e seizoenhelft is geen restitutie mogelijk.

o    Verzoeken met terugwerkende kracht worden niet gehonoreerd.

 

2. Restitutie contributie bij blessure, ongeval, andere persoonlijke belemmering

Uitgangspunt is dat er tijdens het seizoen geen restitutie mogelijk is, behalve als:

·       Voor aanvang van de 1ecompetitiehelft sprake is van een blessure, ongeval, of andere belemmeringen waardoor hockeyen niet mogelijk is en verwacht kan worden dat er lange tijd niet gespeeld kan worden.

o    Dus voor aanvang van de trainingen. Aangezien er geen sprake is van een opzegging van het lidmaatschap wordt in dit geval een bedrag van 50,- euro in rekening gebracht voor de administratiekosten en afdracht aan de KNHB.

o    Gaat het lid tijdens de 1e seizoenhelft toch hockey spelen dan wordt alsnog de volledige contributie in rekening gebracht.

o    Gaat het lid vanaf de 2e seizoenhelft weer spelen dan wordt 50% van de contributie in rekening gebracht.

·       Voor aanvang van de 2eseizoenhelft sprake is van een blessure, ongeval of andere belemmeringen waardoor hockeyen niet mogelijk is en verwacht kan worden dat er lange tijd (rest seizoen) niet gespeeld kan worden.

o    Dus voor aanvang van de trainingen. De restitutie is maximaal 50% minus 50,- euro administratiekosten en inschrijving KNHB.

 

Procedure

·       Er dient een schriftelijk verzoek per e-mail te worden ingediend bij de ledenadministratie.

·       Het verzoek wordt voorgelegd aan de voorzitter en penningmeester.

·       Zij beoordelen de situatie en bepalen in overleg of er sprake is van een uitzondering of calamiteit en handelen conform bovenstaande regels.

·       De verzoeker wordt door het secretariaat schriftelijk of via de mail op de hoogte gebracht.

 
Hoofdsponsor
Sponsoren
Vandaag jarig
Linde Wink
Uitslagen
DA HMHC / Laren D45A 2-2
DB HC Rijnvliet DA 0-3
HVL H.C. Eemvallei HVL1 1-1
JC1 Almeerse HC JC3 8-1
DJ1 HC Athena DJ3 13-0
MA2 HMHC MA3 3-2
MC2 MHC Leusden MC4 7-1
Social Media