Handige links
Agenda
31-10 
Heeren L training
7-11 
Heeren L training
14-11 
Heeren L training
28-11 
Heeren L training
3-12 
JD1 - Huizen JD1
15-1 
ZAALHOCKEY DE RIJVER
16-1 
ZAALHOCKEY DE RIJVER
 
Hele agenda

Contact
MHC Muiderberg
Gerard Doulaan 2 a
1399 ET Muiderberg

Let op: sommige thuiswedstrijden van MHC Muiderberg worden bij MHC Weesp gespeeld!

0294-264999
ALGEMENE LEDENVERGADRING 7 OKTOBER
24-9-2021  | 

Dierbare (ere) leden en ouders van onze jeugdleden,

 

We mogen weer!
Daarom nodigen wij jullie van harte uit voor de 

 

Algemene LedenVergadering (ALV) van MHC Muiderberg

 

Datum        : 7 oktober 2021
Aanvang    : 20.15 uur

Locatie       : Clubhuis Kocherbos

 

 

VOORLOPIGE AGENDA

1.    Opening

2.    Mededelingen

3.    Ingekomen stukken

4.    Vaststelling notulen ALV d.d. 20 april 2021

5.    Terugblik bestuur

6.    Toelichting Financiële stukken over het seizoen 2020/2021 

7.    Bevindingen Kascontrolecommissie 

8.    Voorstel decharge bestuur 

9.    Voorstel Exploitatiebegroting seizoen 2021/2022 en vaststelling   

       contributie 

10. Verkiezing kascommissieleden 

11. Vrijwilliger van het Jaar 

12. Bestuursverkiezing
 Aftredend: Penningmeester (Fergus Hoedeman) en Bestuurslid Hockey  (Michiel Vetter)
Aantredend: Voorzitter (Arnoud Schmitz), Secretaris (Gijs van Meurs) en Bestuurslid Hockey (Froukje Coster). Vacature: Penningmeester

13. Vooruitblik bestuur 

14. Rondvraag

15. Sluiting 

 

TOELICHTING 

Alle stemgerechtigde leden kunnen tijdens de vergadering het woord voeren. Stemgerechtigd zijn: ereleden, seniorleden (leden die op 1 oktober 2021 18 jaar of ouder waren) en ouders van leden jonger dan 18 jaar.

 

STUKKEN
Stukken die behoren bij deze ALV zijn vanaf 30 september a.s. te vinden achter de inlog op de website.

 

Namens het oude, het huidige en vooral het nieuwe bestuur, kom d’r bij!

En hartelijke groet,

 

 

Bart van Straaten
FKA secretaris


terug naar vorige scherm
Hoofdsponsor
Sponsoren
Uitslagen
H45A Xenios H45A 5-0
D45B Hockeyclub SCHC D45B 4-4
H45A MHV Maarssen H45A 4-2
JD1 Zwaluwen Utrecht JD3 9-0
Social Media